Dự án

Dự án hệ thống camera với Ban cơ yếu chính phủ

Thi công lắp đặt hệ thống camera an ninh, phòng họp trực tuyến và hệ thống máy tính cho với Ban cơ yếu chính phủ